Testcenter Østerild

Danmark tog i oktober 2012 et stort skridt for at fastholde sin førerposition inden for vindenergi med indvielsen af Testcenter Østerild i nordjylland.

Fra start af har det været muligt at teste syv vindmøller på op mod 250 meter i højden - målt fra jord til øverste vingespids.

Udvidelse
I marts 2017 besluttede Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF at udvide Testcenter Østerild med yderligere to pladser fra de syv eksisterende pladser, så det i fremtiden vil være muligt at teste ni vindmøller i Østerild.

Samtidig vil det blive muligt at etablere testvindmøller på op til 330 meter. Til sammenligning er Rundetårn 34,8 meter fra gaden til platformen.

Nye lysafmærkninger
Siden etableringen af det nationale testcenter for vindmøller i Østerild har to 250 meter høj, lysmaster gjort fly opmærksomme på testcenterets placering. Hidtil har denne lysmarkering været tændt døgnet rundt i form af hvide, blinkende lys.

Men i foråret 2017 fik DTU dispensation til at slukke de hvide lys om natten. Det betyder, at de hvide hindringslys for fremtiden skal radarstyres, så med mindre der er fly inden for en radius af 5.500 meter fra vindmølletestcentret, så er lysene slukket efter mørkets frembrud.

Læs mere om den nye forsøgsordning med lysene i Østerild her.

Besøgscenter åbnet i 2017
I september 2017 blev et nyt besøgscenter i Østerild indviet. I besøgscentret bliver besøgende mødt af informationer leveret af en bredt sammensat gruppe af formidlere fra Thisted Kommune, DTU Vindenergi, Naturstyrelsen, vindmøllefabrikanterne, Vindmølleindustrien, Museum Thy, Thy Mors Energi, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi samt Thy Turistbureau.

Bygningen er tegnet af Cubo Arkitekter fra Aarhus. Den er placeret på 48 søjler, som hæver den ca. en meter over skovbunden, hvilket giver den et let udseende, som passer godt til placeringen mellem plantagens træer. Fra formidlingsrummet er der en flot udsigt til møllerne. Bygningen er beklædt med en særlig glasfiber, som giver den et indbydende udseende, der henviser til de materialer, som vindmølleindustrien er kendt for.

Det har kostet i omegnen af 15 mio. kr. at etablere det 600 m2 store besøgscenter, og bygningen er finansieret af Thisted Kommune, DTU og Realdania med tilskud fra Naturstyrelsen og Vindmølleindustrien.

Alle er velkomne til at besøge centret, der har åbent i tidsrummet mellem kl. 7-22.

Læs mere om besøgscentret her.

Tæt samarbejde industri-universitet
Vindmøllerne på testcentret udvikles af industrien ofte i et tæt samarbejde med universiteterne, og det er afgørende for udviklingen af effektive vindmøller, at de testes under optimale og veldokumenterede  forhold. Det stiller helt specielle krav til omgivelserne, og det vindfelt, der er omkring møllerne. Kravet til vindfeltet har medført, at det har været nødvendigt at fælde 245 hektar af Østerild Klitplantage. I stedet belv der plantet 393 hektar ny skov andre steder  i Danmark. Samtidig skaber Naturstyrelsen nye vådområder og klithede på selve testcenteret og på testcenteret forskes der også i, hvordan store vindmøller påvirker naturen.

Udvikling i kapacitet
Danmark har en lang historie som foregangsland inden for vindenergi. I 1970’erne var de kommercielle vindmøller på markedet typisk mellem 18 og 30 meter høje og havde en kapacitet på mellem 6 og 55 kilowatt. På testcentret i Østerild har man med den nuværende kapacitet mulighed for at afprøve vindmøller med en ydelse op til på 16 megawatt, svarende til omkring 10.000 husstandes el-forbrug. Når centeret er fuldt udbygget, vil der blive produceret strøm nok til at dække omkring 60-70.000 husstandes elforbrug.

Stand Nummer  Virksom-
hed
Vindmølle-
type
Effect MW  Rotor diameter (meter)  Hub højde (meter) Tip højde (meter)
1  EDF RE GE 150-6 MW  6.0  150  117  192 
Vestas V120 2.0 120 101 159
Vestas  V136-3,45 MW 3.45  130 116  184 
Vestas  V150-4,2 MW  4.2  150 137  212
Envision Energy  EN-120/3.0 MW  3.0  120  90  150 
Siemens Wind Power SG-DD-167 MW 8.0 167 120 203,5
Siemens Wind Power SWT-7,0 MW 7.0  154  120  197 
Siemens Wind Power Kommer snart
Envision Kommer snart

Kontakt

Poul Hummelshøj
Sektionsleder
DTU Vindenergi
46 77 50 81

Kontakt

Poul Falk Nielsen
Forskningstekniker
DTU Vindenergi
25 55 00 76
Se hvordan vinden blæser, og hvordan det påvirker energiproduktionen i Østerild lige nu.