Organisation

DTU Vindenergi har siden 1 januar 2018 bestået af 11 sektioner samt seks programmer.

De tekniske og videnskabelige kompetencer er indlejret i de  11 sektioner. For at sikre tæt samarbejde mellem sektionerer, har DTU Vindenergi udformet seks programmer.

De strategiske forsknings- og innovationsprogrammer: Siting og Integration, Wind Turbine TechnologyOffshore Wind Energy samt Materials and Structure har alle til formål at udføre, justere og styre forsknings- og innovationsindsatsen. 

Organisationsstrukturen i DTU Vindenergi kan ses i diagrammet nedenfor.

Head of Department

Peter Hauge Madsen
DTU Vindenergi
46 77 50 01
https://www.vindenergi.dtu.dk/ominstituttet/organisation
29 OKTOBER 2020