Om instituttet

Vindkraft er en dansk succeshistorie. Dansk vindkraftindustri er globalt i førerfeltet, og en betragtelig del af Danmarks el-produktion er baseret på vind. I 2015 nåede produktionen af elektricitet fra vindenergi op på 42%.

Baggrunden for succesen er blandt andet, at Danmark har satset på at opbygge stærke forskningsmiljøer med en tæt tilknytning til industrien. 

DTU Vindenergis aktiviteter er stærkt forankret i internationale og nationale netværk og samarbejder, der bidrager til samfundets fortsatte udvikling og vækst, for at nå de energipolitiske mål, der er sat op for anvendelsen af vindenergi. 

DTU Vindenergi har følgende:

 
Mission

  • At udvikle nye muligheder og teknologier til global og dansk udnyttelse af vindenergi og forbedre konkurrenceevnen sammenlignet med andre energiressourcer
  • At udvikle tekniske og videnskabelige kompetencer på nøgleområder, der er centrale for udviklingen og anvendelsen af vindenergi og er forudsætningen for den høje kvalitet af uddannelser på DTU i national og international sammenhæng. 
  • At facilitere gennemførelsen og udnyttelsen af forskningsresultater gennem videnskabsbaseret rådgivning og service til industrien og den offentlige sektor, samt tilbyde innovation og uddannelse, bl.a. efteruddannelseskurser på DTU

Vision

  • DTU Vindenergi er i en global sammenhæng ledende både med tekniske og videnskabelige kompetencer inden for vindenergi. Instituttet har en unik integration af forskning, uddannelse, innovation og rådgivning til private og offentlige virksomheder inden for vindenergi, hvilket gør instituttet internationalt førende inden for sit felt.
  • DTU Vindenergi er en væsentlig bidragyder til virkeliggørelsen af visionen om, at gøre Danmark til et ledende og fortsat udviklende vindenergicenter, hvor aktiviteter understøtter og udvikler den globale vindenergisektor, med særligt fokus på national industriel udvikling og innovation.

 

 

Vind - Vi sætter viden i spil
En bog udgivet i anledningen af DTU vindenergis 40 års jubilæum.
Photo: Ulrik M. Eriksen
Se en liste med alle medarbejdere på DTU Vindenergi og deres kontaktinformationer
Photo: Ulrik M. Eriksen
Få et overblik over organisationsstrukturen på DTU Vindenergi
https://www.vindenergi.dtu.dk/ominstituttet
29 OKTOBER 2020