Lidar

PhD Summer School 2019 Remote Sensing for Wind Energy

mandag 03 dec 18
|

Kontakt

Charlotte Bay Hasager
Seniorforsker
DTU Vindenergi
46 77 50 14
Registreringen til PhD Summer School 2019 er åben. Den vil finde sted d.24. – 28. Juni 2019 på DTU Vindenergi, Risø Campus.

Den fem-dages PhD sommerskole fokuserer på udvikling og anvendelse af telemåle-teknikker, der er relevante inden for vindenergi. Emnerne er udvikling og konfigurering af instrumenter, signal processering og dataanalysemetoder samt anvendelse af forskellige typer af instrumenter, herunder LIDAR på jorden og SAR på satellitter. Anvendelsesdelen inkluderer vindressource-kortlægning, vindprofiler, power-kurver, laster på vindmøller, turbulens og kontrol af vindmøller. I undervisningen vil de teoretiske aspekter om spredning i luften og det atmosfæriske grænselags karakteristika med særligt fokus på telemåling for vindenergi blive gennemgået. Desuden vil kurset bestå af praktiske øvelser og demonstration af metoder, og der vil være diskussioner af metodernes fordele og ulemper. Læs mere og tilmeld dig her