Lydprøve Roskilde Fjord

Lydforsøg over fjorden var mere generende end forventet – vi beklager!

fredag 02 okt 20
|

Natten til d. 1. oktober udførte forskere fra FORCE Technology en lydprøve over Roskilde Fjord for at studere, hvordan lyden bevæger sig hen over vand. Dele af signalerne havde sirenemæssig karakter.

Lydforsøget blev foretaget ud mod fjorden fra Risø-siden, hvor der også er deponeret atomaffald, så det var meget uheldigt, at der blev udsendt signaler, der kunne lyde som sirener herfra. Det har forståeligt fået beboere i området til at henvende sig til DTU Vindenergi for at høre, om der var noget galt. DTU Vindenergi på Risø var dog ikke blevet orienteret om, at signalerne fra lydforsøget kunne lyde som sirener.

”Vi beklager dette, og undskylder over for de borgere, som har følt sig generet eller forskrækket,” siger Erik Thysell fra FORCE Technology, der har stået for målingen. ”Vi havde ikke forudset at visse dele af signalerne kunne opfattes som sirener. Derfor var det ikke nævnt i artiklen, som blev bragt i Dagbladet Roskilde forud for lydforsøget. Det beklager vi.”

Erik Thysell understreger, at de udsendte signaler ikke kan sammenlignes med støjen fra vindmøller, og at det udsendte niveau har været noget højere end almindelig støj fra vindmøller. Der er anvendt specielle signaler, der er hensigtsmæssige for den analyse, der er lavet af, hvordan lyd bevæger sig hen over vand, hvilket er det egentlige formål med eksperimentet. Tilsvarende målinger har tidligere været udført omkring Mors, hvor lydsignalerne ikke var hørbare i længere afstande end 2 km fra højttaleren. De vejrmæssige forhold natten til d. 1. oktober var markant anderledes, og det gjorde, at signalerne var overraskende hørbare over Roskilde Fjord.

Forskerne ville ikke have udført testen på denne placering, hvis de havde forudset, at signalerne var så hørbare for naboerne, som de viste sig at være.

Forskerne fra FORCE Technology undskylder for den manglende orientering og DTU Vindenergi beklager over for beboere, der har følt sig generet.

”Som offentlig forskningsinstitution er det vigtigt for os at have et godt og tillidsfuldt forhold til naboer og borgere i Roskilde.  Det synes jeg, at vi har forsøgt at have, f.eks. ved afholdelsen af et årligt åbent hus. Derfor er vi selvfølgelig kede af, at folk forståeligt nok har været generet eller utrygge ved episoden” siger Vicedirektør Peter Hjuler Jensen.

Der er tale om et enkeltstående eksperiment, som ikke gentages.

 

Baggrundsinformation: hvorfor lavede man forsøget?

På DTU Vindenergi og FORCE har vi udviklet matematiske modeller til at forudsige støjen fra vindmøller. For at sikre, at de matematiske modellers forudsigelser er korrekte, er det nødvendigt at sammenligne dem med resultater fra kontrollerede referenceeksperimenter. Det var et sådan referenceeksperiment som blev udført.

Referenceeksperimenter foregår typisk med lydniveauer som er mange gange højere end støjen fra vindmøller. Det gør man for at sikre at lyden ikke forsvinder i baggrundstøjen og at man har et godt datagrundlag, som sikrer et solidt grundlag for at efterprøve de matematiske modeller.

Der er tidligere blevet lavet et referenceeksperiment på en anden placering i landet, med samme lydniveauer som eksperimentet i nat. Ved det tidligere eksperiment kunne man pga. vind og vejrforhold ikke høre lyden længere end 2 kilometer væk. Ved nattens eksperiment, var vind og vejrforhold imidlertid meget anderledes. Derfor kunne lyden høres højere og længere væk. På den positive side betød det, at vi fik optimale målinger til vores videre arbejde med at udvikle bedre støjudbredelsesmodeller. Og dermed kan vi gøre endnu mere for at reducere støjgener fra vindmøller.

 

https://www.vindenergi.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BDAC0E879-EA6A-42D2-9E80-5C6C09A300E0%7D
29 OKTOBER 2020