Meet the future Sinem

Meet the future - ph.d.studerende Ozge Sinem Özçakmak fra DTU Vindenergi

tirsdag 03 mar 20

Kontakt

Özge Sinem Özçakmak
Ph.d.-studerende
DTU Vindenergi
93 51 15 65
Özge Sinem Özçakmak er 30 år og en begejstret ph.d. studerende på DTU Vindenergi. Hun interesserer sig for aerodynamikkens betydning for vindmøllers design, og emnet kan hun beskæftige sig med på fuld tid her på Institut for Vindenergi.

Oprindelig er Sinem, som hun selv præsenterer sig, fra Ankara i Tyrkiet. Her var hun tilknyttet Middle East Technical University, hvor hun studerede på Aerospace Engineering Department. Efter studiet fortsatte hun på instituttet som forskningsassistent og færdiggjorde en master om flyvingers eksperimentelle aerodynamik, men hun fandt ud af, at hun gerne ville fortsætte sit arbejde inden for vindenergi. Derfor rejste hun fra hjemlandet til Belgien, hvor det er muligt at studere og forske i vindenergi. Hun tog en ”research master” inden for vindenergi på det belgiske The von Karman Institute, og ønskede derefter at fortsætte sine studier ved at lave en ph.d. om vindenergi.

Hvorfor valgte du at lave din ph.d. på DTU Vindenergi?
”DTU Vindenergi er en af de førende institutioner inden for forskningen i vindenergi, så jeg ville gerne hertil og tage min ph.d. grad”, fortæller Sinem. Desuden spillede det også en rolle for hende, at ”Danmark er ledende inden for vindenergi”, som hun udtrykker det. Et ry, som hun allerede på universitetet i Tyrkiet havde hørt om fra sine professorer. ”Og så er det en god motivation at vide, at ens indsats sker inden for forskning i vindenergi til gavn for miljøet”, siger hun.

I 2016 blev hun tilknyttet Sektionen for Aerodynamic Design på DTU Vindenergi og gik i gang med sin ph.d., der bærer arbejdstitlen ”Transition Modeling for Wind Turbine Rotors”. Hendes vejledere er professor Niels Sørensen og forskningsspecialist Helge Aagaard Madsen (begge fra Sektionen for Aerodynamic Design) samt professor Jens Nørkær Sørensen fra Sektionen for Fluid Mechanics.

Hvad handler din forskning om?
”Min interesse ligger hovedsageligt inden for aerodynamikken omkring vindmøllevinger.” Mere præcist går hendes forskning ud på at forsøge at forstå, karakterisere og modellere det såkaldt laminar-turbulente grænselags overgange på vindmøllevingerne, som er vindens strømning på vingen, når den bevæger sig fra en glat (laminær) til en mere kaotisk (turbulent) tilstand. Sinem uddyber: "Ved at modellere denne adfærd kan vi få bedre aerodynamiske præstationsforudsigelser, og så er det muligt at forbedre designet af vindmøllevingerne og derved reducere spildet af energi".

Er ambitionen så at forbedre modellen af vindmøllevingens design?
“Ja, indirekte, fordi bedre og mere realistiske aerodynamiske prognoser i processen med at designe en vinge vil resultere i mere effektive vindmøller, når de bliver opført ude i den virkelige verden. Ønsket er helt grundlæggende, at vindmøllen ude i virkeligheden skal fungere så tæt som muligt på udgaven på computerens model”, forklarer Sinem.

På spørgsmålet, om hvor hendes forskning vil blive anvendt, svarer hun, at projektet, hun arbejder på, er et internt DTU-projekt og fortroligt, men at industrien bestemt er interesseret. Denne interesse ser hun blandt andet på internationale konferencer. “Mange vindmøllefirmaer er interesseret i dette her forskningsområde. De vil gerne forbedre deres beregningsmodeller for overgangsfasen fra laminar vind til vind af mere turbulent karakter omkring vindmøllevingerne. Modellerne har stor betydning for det endelige design af vindmøllevingen”, siger hun.

Har du nogle gode råd til kommende ph.d. studerende?
”Jeg har to råd til kommende ph.d. studerende:
Vælg emnet med omhu, så du er motiveret for det, for det er tre vigtige år af dit liv.
Og: Vær ikke bange for at gå til de andre her på instituttet. Der er intet hierarki, så folk er lige. Alle kan diskutere med hinanden. Og glæd dig, for DTU Vindenergi er et af de bedste steder at lave en ph.d. afhandling”, slutter Sinem.