DTU-forsker i spidsen for Energinets interessentforum

mandag 03 feb 20
|
af Tom Nervil

Kontakt

Birte Holst Jørgensen
Seniorforsker
DTU Vindenergi
21 32 69 46

Energinets interessentforum

  • Energinets interessentforum består af 20-30 eksterne repræsentanter fra el-, gas- og varmesektoren, interesseorganisationer og forskningsmiljøer.
  • Interessentforummet mødes 1-2 gange årligt og afgiver udtalelser til ledelsen af Energinet om Energinets overordnede strategier og planer for at understøtte driften af selskabet. Forummet har ikke kompetence til at træffe beslutninger.
  • Birte Holst Jørgensen har de seneste år været menigt medlem af interessentforummet. Hun er energiekspert og seniorforsker ved DTU Vindenergi, hvor hun er ansvarlig for at koordinere global videnskabelig og forskningsbaseret rådgivning inden for energiområdet.
  • Også professor Jacob Østergaard, der er leder af Center for El og Energi på DTU Elektro, er med i Interessentforum og bidrager med teknisk/miljømæssig indsigt
Som understregning af forskningens betydning for den grønne omstilling har klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen valgt seniorforsker Birte Holst Jørgensen som formand for Energinets Interessentforum.

Seniorforsker Birte Holst Jørgensen fra DTU Vindenergi har deltaget i Energinet Interessentforum i en årrække og ser det som en ære nu at være udpeget til at sidde for bordenden de næste to år.

”Det er jo en tid, hvor energisektoren står over for en radikal omstilling for at opfylde målet om 70 procents reduktion af CO2-udslippet i 2030 og et fossilfrit samfund i 2050, så jeg ser frem til en engageret diskussion om Energinets rolle,” siger Birte Holst Jørgensen.

Det er Birte Holst Jørgensens viden om fremtidens energisystem for mennesker, der har fået Dan Jørgensen til at pege på hende til at lede diskussionerne i Interessentforum og vejlede Energinets ledelse – blandt andet i forhold til selskabets strategier og investeringer.

”Energinet får brug for et stærkt interessentforum med øje for de udfordringer, der kan opstå, når vores energisystem skal omstilles til grøn energi. Jeg har derfor valgt en ekspert i fremtidens energisystemer til at lede forummet,” siger Dan Jørgensen.

Nye vinde

En af forummets opgaver er at sikre, at Energinets overordnede planlægning er præget af hensyntagen til energibranchen og udfordringerne i samfundet.

”Der er behov for at accelerere den grønne omstilling, og der er mange ubesvarede spørgsmål om, hvordan det gøres i praksis. I Energinets strategi, kaldet ’Nye Vinde’ er man indstillet på at påtage sig afgrænsede risici for at nå i mål,” forklarer Birte Holst Jørgensen og fortsætter:

”Omdrejningspunktet er vedvarende energi til alt, en høj forsyningssikkerhed og til en pris, der kan betales. Storskala-havvind står helt centralt, også til andet og mere end strøm i ledningerne, bl.a. grønne brændsler til skibsfart og tung transport. Danmark har desuden et udbygget fjernvarme-gasnet, som kan indgå i ligningen gennem en intelligent kobling mellem el, varme og gas.”

Det er energiforsker Birte Holst Jørgensen, der som formand står i spidsen for arbejdet med at forene de mange forventninger og perspektiver på Energinets virksomhed fra bl.a. gas-, el- og varmesektoren.

Som del af det nye interessentforum udpeges også professor og klimaekspert Peter Birch Sørensen. Med en baggrund som formand for Klimarådet skal han bidrage til forummets kvalificerede fokus på klimaspørgsmål.

https://www.vindenergi.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B60F249F0-52D0-420D-85A4-78FBFBF891A9%7D
1 OKTOBER 2020