DTU skaber ny måde at teste vindmøllevinger på

tirsdag 18 dec 18

Kontakt

Kim Branner
Seniorforsker
DTU Vindenergi
46 77 54 70

Fakta

  • Projektet “BLATIGUE: Hurtig og effektiv udmattelsestest af store vindmøllevinger” blev påbegyndt i november 2016, og det løber indtil juni 2020.
  • Projektet modtager støtte af EUDP og Villumfonden.
  • Partnerne er: DTU Vindenergi, Siemens Gamesa, R&D, BLAEST, Olsen Wings, DNV GL, Ørsted og Zebicon.

DTU Vindenergi, Siemens Gamesa, R&D, BLAEST, Olsen Wings, DNV GL, Ørsted og Zebicon er gået sammen om at skabe en ny måde at teste vindmøllevinger på.

Vindmøllevinger bliver i løbet af deres levetid udsat for hårde dynamiske belastninger. Belastningerne sker som et resultat af de cykliske ændringer i tyngdekraftens retning, centrifugalkraften samt i vindforholdene omkring vingerne som for eksempel turbulensens styrke, hurtigt skiftende vindretning, vindgradienter, ekstreme vindstød og sitespecifikke laster f.eks. fra slipstrømmen fra andre vindmøller i nærheden. 

Flere prominente partnere er gået sammen om projektet BLATIGUE, der er støttet af EUDP og Villumfonden. Formålet med BLATGUE er at udvikle mere effektive testmetoder til udmattelse af store vindmøllevinger. Projektet udvikler også udstyr til at excitere vindmøllevingerne under sådanne tests.

Behov for nye testmetoder
I dag bliver de fleste vingeudmattelsestest udført ved at opdele udmattelseslasterne, der bliver beregnet gennem aeroelastiske simulationer, i to hovedkomponenter, nemlig flapvis og kantvis. ”Der er foretaget nogle forsøg på at kombinere belastningen på flap- og kant i et enkelt udmattelsesforsøg, men vi har brug for at komme et skridt videre”, forklarer Kim Branner, seniorforsker ved DTU Vindenergi og ansvarlig for BLATIGUE projektet.

”De standardtest, der anvendes i dag ved certificering af vinger, repræsenterer ikke den virkelige verden særlig godt. I virkeligheden, er vinger udsat for vrid og bøjninger i forskellige retninger på samme tid. Industrien har derfor brug for nye udmattelsestestmetoder, der bedre ligner de belastninger, vingerne er udsat for under reelle driftsforhold. De udmattelsestestmetode vi udvikler i BLATIGUE projektet kan netop gøre dette”, siger han.

Nye vindmøllervinger til markedet 
Hos en af partnerne, Siemens Gamesa, ser de et behov for større fokus på tests af vindmøllevinger:

”Som en integreret del af en vindmølleleverandør fokuserer vi typisk på ”den næste vindmøllevinge”. På et marked, hvor størrelsen er vigtig, og hvor især vores evne til at lancere produkter til markedet på det rette tidspunkt er essentiel, er vi typisk under stort tidspres, når den næste vinge lander i vores testfacilitet. Som den sidste i processen, når en ny vinge skal på markedet, må vi tit overvinde den forsinkelse, der måtte være opstået i design og fremstilling af prototyper”, siger Rasmus Ladevig, chef for afdelingen for Blade Test hos Siemens Gamesa.

”I BLATIGUE projektet kan vi fokusere på samarbejdet med forskere fra en etableret og verdenskendt gruppe af forskere inden for vindenergi og sikre, at der bliver leveret resultater i et mere passende tempo for udviklingen. Ved at have en anden vingetestleverandør til projektet er vi sikre på at blive udfordret på, ”hvordan tingene normalt bliver gjort” og med en certificerende virksomhed i projektgruppen, kan vi sikre, at det, vi udvikler, vil blive anerkendt i industrien. Vi har tillige en stor vindmøllekunde med for at understrege vigtigheden af højere kvalitet inden for test af vindmøllevinger.

Med de forskelligartede deltagere og den veldesignede organisation af projektet er jeg sikker på, at vi kan skubbe grænserne for hvad, der er opnåeligt inden for test af vindmøllevinger i dag. Måske endda i en nærtliggende fremtid.”