Testcenter Høvsøre

Testcenter Høvsøre på den jyske vestkyst bliver dagligt drevet af DTU Vindenergi, og på de fem standpladser tester internationale virksomheder deres vindmøllekoncepter og indsamler data på tests udført på møllerne. Det er muligt at afprøve og dokumentere sikkerhed, møllens ydeevne og støjudsendelse. 

Stand Virksom-
hed
Vindmølle-
type
Effect MW Rotor Diameter (meters) Hub højde (meter) Tip højde (meter)
1 Siemens Wind Power  SWT-2,5/120  2.5  120  92  152 
Vestas  Vestas 
V116 
2.0  116  92  150
3 Siemens Wind Power  SWT 4,0/130  4.0   130 95 160
4  Nordex Energy GmbH  Nordex
N100-3300 
3.3   100 75 125
5  Siemens Wind Power  Siemens SWT-4,3-130 4,3  130 99.5 

164.5 

Ved Høvsøre blæser vinden fra Nordsøen næsten uforstyrret ind til møllerne på prøvestationen, og vinden når således en høj styrke, der svarer til forholdene for møller opstillet til havs.Det flade terræn vest for prøvestationen betyder, at vindforholdene ved møllerne er meget velbeskrevne. Der er opstillet en målemast vest for hver mølle og en meteorologimast syd for møllerækken. Der er ligeledes opstillet to 165 meter høje lysmaster øst for møllerækken, der markerer maksimalhøjden for hele anlægget.  

Vindhastigheder, vindretning samt temperatur og lufttryk bliver målt på alle masterne, og på enkelte master bliver der målt i flere højder, og som eksempel er gennemsnitsvindhastigheden 9,3 m/s målt i 80 meters højde. Alle målinger opsamles løbende.

 

Kontakt

Poul Hummelshøj
Sektionsleder
DTU Vindenergi
46 77 50 81

Kontakt

Anders Ramsing Vestergaard
Forskningstekniker
DTU Vindenergi
21 33 00 41
Se hvordan vinden blæser, og hvordan, det påvirker energiproduktionen i Høvsøre lige nu.