Organisation

DTU Vindenergi har siden 1 januar 2016 bestået af ti sektioner samt fem programmer.

Ledelsen af DTU Vindenergi består af Institutdirektør Peter Hauge Madsen samt Viceinstitutdirektør Peter Hjuler Jensen.

Ledelsesstrukturen er bygget op således, at Institutdirektøren er formand for ledelsesgruppen, mens Viceinstitutdirektøren samt lederne fra de ti sektioner er medlemmer.

De tekniske og videnskabelige kompetencer er indlejret i de ti sektioner. For at sikre tæt samarbejde mellem de ti sektioner, har DTU Vindenergi udformet fem programmer. 

De tre strategiske forsknings- og innovationsprogrammer: Siting og Integration, Wind Turbine Technology samt Offshore Wind Energy har alle til formål at udføre, justere og styre forsknings- og innovationsindsatsen.

Organisationsstrukturen i DTU Vindenergi kan ses i diagrammet nedenfor.

  

Head of Department

Peter Hauge Madsen
DTU Vindenergi
46 77 50 01