Multirotormoellen

Vestas multi-rotor konceptmølle går ind i den afgørende testfase

tirsdag 13 sep 16
|
DTU og Vestas markerer samarbejdet om Vestas multi-rotor konceptmølle, der går ind i testfase 2. Det sker ved at invitere medarbejdere, naboer, folk fra branchen og øvrige interesserede til at komme og blive klogere på forskning i vindmøller. Tidspunktet er torsdag den 15. september 2016 kl. 15.00
Arrangementet er åbent og gratis for alle.

Konceptmøllen er et unikt eksempel på, hvordan universitetsverdenen og industrien samarbejder om forskning og udvikling for at fastholde og videreudvikle den danske styrkeposition inden for vindenergi.

”I Danmark har vi engagereret os i vind på et tidligt tidspunkt i forhold til resten af verden. Vi har opbygget en unik viden inden for vindmølleteknologi og udnyttelsen af vindkraft, som i dag kommer hele verden til gode og udgør en vigtig del af Danmarks eksport. Successen skyldes især, at vi i Danmark har skabt et unikt samspil mellem viden og håndværk. Vi har investeret i udviklingen af stærke vindklynger, hvor private virksomheder og dygtige offentlige forskningsenheder samarbejder om at finde løsninger på fremtidens udfordringer på energiområdet,” udtaler Anders Vedel, Chief Technology Officer, Vestas og Peter Hauge Madsen, Institutdirektør, DTU Vindenergi i en kronik til Berlingske.

”Sideløbende har vi investeret i uddannelse på mange niveauer, således at motiverede og engagerede unge søger til Danmark for at uddanne sig til og søge ansættelse i vindenergisektoren.”

Et godt eksempel på det nære samarbejde mellem forskning og industri kan nu opleves ved selvsyn på DTU Risø Campus. Sammen med Vestas har DTU rejst en 900 kW multirotor mølle med hele fire rotorer monteret på ét tårn. Møllen udfordrer ideen om, at vindmøllerne kontinuerligt skal blive større for, at elprisen kan blive mindre. Anden testfase af møllen vil potentielt markere et nyt kapitel i Danmarks førerposition inden for vindenergi, idet projektet demonstrerer, hvordan helt ny tænkning og helt nye tilgange kan skabe innovation i praksis.

Og det er blandet andet det, markeringen handler om; Danmarks, Vestas og DTU Vindenergis førerposition, som kun kan bevares, hvis alle parter hele tiden er innovative, udvikler og fintuner teknologierne, der skaber den afgørende forskel. Det understreger Anders Vedel og Peter Hauge Madsen 

”Vindenergi tiltrækker udenlandske forskere og kapital til Danmark og skaber samtidig grundlaget for nye eksporteventyr, så længe vi er først med de nyeste løsninger. Men skal vi fastholde vores førerposition i fremtiden, er det afgørende, at vi accelererer innovation og forskning og sikrer gode rammer for uddannelse af arbejdskraft og test og demonstration.”

 

Læs også kommentaren af Anders Vedel og Peter Hauge Madsen i Berlingske Tidende fra d.14/9-16: Vi skal satse for at beholde den grønne førertrøje.