Vestas fire-rotor konceptmølle

Fra september 2016 og indtil december 2018 stod der på DTU Campus Risø en helt speciel vindmølle. Der er tale om en Konceptmølle fra Vestas, også kendt som multirotormøllen. Den var udstyret med fire rotorer i stedet for den gængse ene rotor, som vi ellers kender fra nutidens vindmøller.

Formålet med konceptmøllen var at vise, at prisen på vindkraft kan blive yderligere konkurrencedygtig ved at levere en større elproduktion, men samtidig have en lavere vægt. Forskere fra DTU Vindenergi bidrog med rådgivning og måletekniske ydelser.

Motivationen bag konceptmøllen var således at reducere el-prisen. Det ville man gøre ved at bringe forbruget af materialer ned og gøre brug af mindre komponenter til vindmøllen. De mindre dele ses tydeligst på konceptmøllens små vinger. Vindmøller er generelt de seneste årtier blevet større, og det resulterer i større udfordringer inden for logistik og håndteringen af de enkelte komponenter. Jo større vindmøllerne er, jo mere materiale bliver der brugt. På trods af konceptmøllens højde på blot 74 meter, havde den en effekt på 900 kW.  

Er det fremtiden?
Når man gør en vindmølle dobbelt så stor, gør man det areal, som de roterende vinger dækker, fire gange så stort, og dermed får man også i størrelsesordenen fire gange så stor elproduktion. 

Der er en bagside af gevinsten: Vingernes samlede vægt bliver også større, ligesom vægten af de øvrige mekaniske komponenter bliver tungere. Den større vægt stammer fra et øget forbrug af materialer, som gør, at prisen på selve vindmøllen stiger.

Ved at konstruere en vindmølle som konceptmøllen med flere og mindre komponenter, opnåede man samlet set en lavere vægt, ligesom det ville blive lettere at håndtere vindmøllen og delene. Det er en fordel, f.eks. når vindmøllens dele skal transporteres til markeder, hvor der endnu ikke er udviklet den nødvendige infrastruktur.  

 

Kontakt

Søren Oemann Lind
Seniorudviklingsingeniør
DTU Vindenergi
93 51 13 76