Undervisning

DTU er det eneste universitet i verden, der tilbyder en komplet toårig kandidatuddannelse i vindenergi. De studerende får et grundigt kendskab til den teknologi, der benyttes til produktion af vindkraft, hvilket gør dem i stand til at analysere, konstruere, udvikle og drive fremtidige vindenergisystemer. De kan vælge imellem en specialisering i elektroteknik eller mekanik inden for en række relevante emner. Forskere fra industrien er dybt involverede i uddannelsen og deltager i undervisningen.

DTU Vindenergi bidrager til to masteruddannelser: Master i bæredygtig energi og en nordisk master i innovativ og bæredygtig energiteknik (ISEE), hvor de studerende læser på mindst to af seks tekniske universiteter i fem nordiske lande.

Desuden vil der blive lanceret en ny europæisk vindenergiuddannelse, Erasmus Mundus European Wind Energy Master (EWEM) i efteråret 2012. Der er tale om en toårig uddannelse, hvor de studerende kan vælge følgende specialer: Vindfysik, rotorkonstruktion, elkraftsystemer og offshoreteknik. Uddannelsen kan tages på fire universiteter: Delft University of Technology, DTU, Norges tekniske og naturvidenskabelige universitet og Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, og de studerende læser på mindst to af de deltagende universiteter.

Ph.d.-skoler 
Institut for Vindenergi administrerer en ph.d.-skole og udvikler ph.d.-kurser inden for forskellige forskningsområder. Dette sker i samarbejde med Dansk Center for Anvendt Matematik og Mekanik (DCAMM), forskerskolen DAWE og European Academy of Wind Energy (EAWE). Ph.d.-uddannelsen tiltrækker studerende fra hele verden og har ca. 50 studerende.

Uddannelse 
Institut for Vindenergi fokuserer på formidling af forskning og udvikling til branchen og det danske samfund generelt. DTU Vindenergi tilbyder således kvalitetskurser og postgraduate-undervisning til fagfolk indenfor industrien, der dækker en lang række vindrelaterede emner. Dette giver også nye samarbejdsprojekter og er med til at kortlægge nye problemer, der skal løses ved hjælp af grundforskning.

DTU Vindenergi tilbyder en bred vifte af kurser fra tekniske kurser i offshore vindenergi til ph.d.-sommerskoler. Nogle kurser er knyttet til brugen af DTU Vindenergis softwareprodukter, som f.eks. WAsP (beregning af vindressourcer), WAsP Engineering (vindforhold), HAWCStab (beregning af egenfrekvenser, modal dæmpning og svingningsformer for en trebladet vindmølle), HAWC2 (aeroelastisk kode) eller EllipSys/Flex (modeller for vindmølledesign).

Ph.d. studerende ved DTU Vindenergi

Ph.d. studerende ved DTU Vindenergi

Ph.d. studerende ved DTU Vindenergi

Kandidatuddannelse på DTU Vindenergi

Kurser til industrien