Tilbud til skoleelever

Har du interesse for vindenergi og mod på at udfordre dig selv? Kunne du samtidig tænke dig at arbejde som forsker i en uge? Så kan du komme i erhvervspraktik på DTU Vindenergi, som hvert år tager imod elever fra folkeskolen.

Hvornår kan du komme i erhvervspraktik?
DTU Vindenergi tager imod op til 6 erhvervspraktikanter fra 8-10. klasse og det foregår i uge 40. Vi kan desværre ikke tilbyde individuelle forløb på andre tidspunkter af året. Vi håber du i samarbejde med din klasselærer kan få det til at passe ind i skoleåret.

Hvem står for det?
Hos os er det de ph.d.-studerende, der leder praktikken og søger for, at du lærer noget om vindenergi, får nogle opgaver og på anden vis prøver at arbejde som forsker i en uge. Vores ph.d.-studerende er ofte udenlandske og derfor kan du som yderligere bonus regne med at skulle bruge dit engelsk her.

Mødetid og længde
I den uge du er i praktik på instituttet, skal du regne det for et rigtigt arbejde og møde kl. 9.00 om morgenen og til ca. kl. 16.00 om eftermiddagen.

Rapport over praktikopholdet
I løbet af ugen skal du lave nogle opgaver og afslutte med at skrive en kort rapport om dine oplevelser, og hvad du har fået ud af at indgå i DTU Vindenergis arbejde i en uge.

Sted
Dit praktikophold vil foregå på DTU Vindenergi, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde.

Sådan søger du
Du skal sende en mail til Kamilla Fugleberg på kaal@dtu.dk i perioden fra den 12. august til den 22. september i indeværende år. Mails modtaget uden for denne periode vil ikke blive taget i betragtning.

Din mail skal indeholde følgende:

En kort begrundelse for, hvorfor du gerne vil i praktik på DTU Vindenergi

Din navn, fødselsdag, adresse, telefonnummer og e-mail

Skolens navn og telefonnummer, din klasse og din kontaktperson på skolen

 

Kontakt

Kamilla Fugleberg
AC sekretær
DTU Vindenergi
46 77 55 58