Sektionssekretær til Administrationssekretariatet (barselsvikariat)

DTU Vindenergi
torsdag 01 mar 18

Send ansøgning

Frist 18. marts 2018
Du kan søge om jobbet ved DTU Vindenergi ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Vindenergi er et institut på Danmarks Tekniske Universitet, der beskæftiger sig med forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning inden for vindenergi. Instituttets administrationssekretariat beskæftiger p.t. 13 medarbejdere, hvoraf 8 sekretærer selvstændigt understøtter en eller flere af instituttets 9 forskningssektioner, mens de resterende bl.a. bistår med administrativ bistand til uddannelse, distribuering af software, HR administration m.v.

Administrativ nøgleperson for forskningssektion
Administrationssekretariatet søger en sektionssekretær, som vil få ansvaret for den administrative støtte til en sektion med ca. 25 medarbejdere. Herudover vil du varetage en række tværgående administrative opgaver. Du leverer således sekretærbistand af høj kvalitet på tværs af instituttet, samt til sektionslederen, forskerne og øvrige ansatte. Som en del af et internationalt institut vil du få en bred kontaktflade til danske og udenlandske ansatte og gæster. Arbejdssproget på instituttet er derfor både dansk og engelsk.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

 • Sekretærbistand af høj kvalitet til en udenlandsk sektionsleder, sektionens ansatte, samt gæster. Det er derfor en fordel, at du at du har overblik over processer, rammer og regler såvel på DTU som i staten.
 • Daglig administration i DTU’s systemer mht.:
  • Elektronisk registrering og arkivering
  • Rejsebestilling og -afregning 
  • Indkøb
  • Budget håndtering
 • Opfølgning på timeregistrering og -godkendelse
 • Koordinering af sektionens møder mv.
 • Personaleadministration 
 • Projektassistance, herunder korrespondance med danske og internationale samarbejdspartnere
 • Projektøkonomi
De tværgående opgaver omfatter bl.a. varetagelsen af den administrative drift af faciliteten Large Scale Facility.

Erfaring og gode samarbejdsevner
Vi forventer, at du:
 • er kontoruddannet eller har anden relevant uddannelse
 • behersker dansk og engelsk i skrift og tale på et professionelt niveau, da arbejdssproget er begge sprog
 • har erfaring fra et lignende job som sekretær
 • har gode IT kompetencer, særligt et godt kendskab til Office-pakken, samt erfaring og interesse for at arbejde med administrative systemer 
 • er venlig, imødekommende og åben over for nye og forskelligartede opgaver
 • som person er initiativrig, selvstændig og har godt humør
 • har flair for tal og kendskab til budgetopfølgning
 • har gode samarbejdsevner, samt ser værdien i at dele viden og erfaring med dine kolleger
Hvad tilbyder vi dig
Vi tilbyder et spændende job i et internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø med mulighed for både faglig og personlig udvikling. DTU er en familievenlig organisation med fleksibel arbejdstid.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer m.fl. samt OAO-S-fællesoverenskomsten.

Stillingen er tidsbegrænset på 1 år og ønskes besat pr. den 1. maj 2018. Arbejdstiden er 37 timer om ugen, og arbejdsstedet er DTU Risø Campus ved Roskilde.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 18. marts 2018. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Lars Stengaard, larn@dtu.dk.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Institut for Vindenergi er et af verdens største videncentre for vindenergiforskning, hvor mere end 240 medarbejdere fra 39 forskellige nationer arbejder med forskning, innovation, forskningsbaseret rådgivning og uddannelse. DTU Vindenergi har omkring 40 ph.d.-studerende. Forskningen går på tværs af fagdiscipliner og er organiseret i strategiske forskningsprogrammer, der samarbejder med danske og internationale universiteter, forskningsinstitutioner og organisationer samt vindindustrien.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.000 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.