Om os

Vindkraft er en dansk succeshistorie. Dansk vindkraftindustri er globalt i førerfeltet, og en betragtelig del af Danmarks el-produktion er baseret på vind. Baggrunden for succesen er blandt andet, at Danmark har satset på at opbygge stærke forskningsmiljøer med en tæt tilknytning til industrien. DTU vindenergis aktiviteter er stærkt forankret i internationale og nationale netværker og samarbejder, der bidrager til samfundets fortsatte udvikling og vækst for at nå de energipolitiske mål, der er sat op for anvendelsen af vindenergi. 

DTU Vindenergis:

MISSION:

  • At udvikle nye muligheder og teknologier til global og dansk udnyttelse af vindenergi og forbedre konkurrenceevnen sammenlignet med andre former for energiressourcer
  • At udvikle tekniske og videnskabelige kompetencer på nøgleområder, der er centrale for udviklingen og anvendelsen af vindenergi og er forudsætningen den høje kvalitet af uddannelser på DTU i national og international sammenhæng. 
  • At facilitere gennemførelsen og udnyttelsen af forskningsresultater gennem videnskabsbaseret rådgivning og service til industrien og den offentlige sektor, samt tilbyde innovation og uddannelse bl.a. efteruddannelseskurser på DTU.

VISION:

  • DTU Vindenergi er i en global sammenhæng ledende både med tekniske og videnskabelige kompetencer inden for vindenergi. Instituttet har en unik integration af forskning, uddannelse, innovation og rådgivning til private og offentlige virksomheder inden for vindenergi, hvilket gør instituttet internationalt førende inden for sit felt.
  • DTU Vindenergi er en væsentlig bidrager til virkeliggørelsen af visionen om at gøre Danmark til et ledende og fortsat udviklende vindenergicenter, hvor aktiviteter understøtter og udvikler den globale vindenergisektor med særligt fokus på national industriel udvikling og innovation.

DTU Vindenergi bliver det største videncenter for vindenergi i verden med mere end 230 medarbejdere, herunder 150 akademiske og knap 40 ph.d.-studerende.
 
Institut for Vindenergi

         
Klik her for at se mere

    
Institut for Vindenergi

         
Klik her for at se mere

     
Institut for Vindenergi

        

Klik her for at se mere

    
Institut for Vindenergi

       

Klik her for at se mere