Høvsøre

Høvsøre prøvestation for store vindmøller fylder 15 år

fredag 03 nov 17

Kontakt

Poul Hummelshøj
Sektionsleder
DTU Vindenergi
46 77 50 81

Fakta om Høvsøre

• Industrien kan leje sig ind på de fem testpladser og afprøve prototyper af vindmøller på op til 165 meters højde.
• Vindmøllerne er på 2-6 Megawatt – størrelser, som i høj grad dækker behovet fra vindmølleindustrien.
• På testpladserne forsker DTU bl.a. i vindmøllernes ydeevne, holdbarhed og på, hvor pålidelige de er. Desuden afprøves og dokumenteres møllernes sikkerhed, adgangsforhold og udsendelse af støj, og de spiller en rolle inden for uddannelse og forskning, bl.a. inden for områder som målemetoder, aerodynamik og meteorologi.
• Ud over standpladserne har DTU Vindenergi en meteorologisk målemast, der giver en unik forståelse af, hvordan vinden blæser (vindprofilet) i større højde.
• Lige nu er Vestas ved at støbe fundamentet til en ny vindmølle på stand 2.
I år er det 15 år siden, Høvsøre prøvestation for store vindmøller blev etableret. DTU’s prøvestation har siden etableringen spillet en vigtig rolle for udviklingen af industriens vindmøller – og gør det fortsat.

På Høvsøres fem standpladser tester internationale virksomheder sammen med DTU Vindenergi deres nye vindmøllekoncepter. Prøvestationen er vigtig for industrien. For vindmølleproducenterne er det nemlig afgørende at have adgang til effektive prøvepladser for at kunne klare sig i den internationale konkurrence.

Da forskningen i vindenergi begyndte at tage fart i 1990’erne, skønnede det daværende Forskningscenter Risø (i dag DTU Vindenergi) sammen med Vindmølleindustrien, at testfaciliteterne på Risø Campus ikke længere dækkede de behov og krav, der var til test og målinger af vindmøller ved høje vindhastigheder. Man vurderede, at vindmølleproducenterne ville vende sig mod udlandet for at teste deres prototyper af vindmøller, hvis ikke Danmark kunne stille med tilfredsstillende testfaciliteter. Hvis afprøvningen af nye vindmøller flyttede til udlandet, mente man, at udvikling og produktion måske også ville forlade Danmark på sigt – og med dem mange arbejdspladser. Løsningen var at bygge et internationalt konkurrencedygtigt testcenter i Danmark, der kunne indfri industriens behov for de bedste globale testmuligheder.

Krav til testcenter
Et af kravene til det nye testcenter var en beliggenhed med fladt terræn og høje vindhastigheder. Valget faldt på området omkring Høvsøre på den jyske vestkyst, der matchede kriterierne for landskabet. Siden prøvestationens åbning i 2002 har de største vindmølleproducenter i Danmark flittigt benyttet prototypetestpladserne i samarbejde med først Risø og siden DTU. Samtlige pladser har alle årene været lejet ud og er den dag i dag en forudsætning for, at producenterne kan udvikle og afprøve nye og stadig mere effektive vindmøller til markedet – og dermed arbejde videre på at få kilowatt-prisen på vindenergi ned.

Samarbejdet med vindmølleproducenterne
En af de virksomheder, der har en vindmølle stående i Høvsøre, er Vestas. CTO og Executive Vice President i Vestas Anders Vedel siger:
”Det er afgørende, at vi har adgang til de nødvendige testfaciliteter, hvis vi skal fastholde den danske industris konkurrencedygtighed, og behovet stiger i takt med, at markedet får behov for stadig mere differentierede produkter. Vi har et unikt set-up i Danmark, hvor vi har testfaciliteter, udvikling og produktion inden for kort afstand, og her spiller Høvsøre og de øvrige testcentre en vigtig rolle.”

På DTU Vindenergi er kærligheden gengældt. Man er glad for samarbejdet med industrien, for det giver et godt kendskab til de nyeste produkter fra vindmølleproducenterne.
”Fordi vi ser de allernyeste modeller fra industrien, får vi et unikt indblik i de udfordringer, industrien har”, fortæller sektionsleder på DTU Vindenergi Poul Hummelshøj.

For at imødekomme industriens fortsatte efterspørgsel på tidssvarende testpladser arbejdes der på en udvidelse af testcenteret med to testpladser. Desuden er ønsket at få tilladelse til at opføre vindmøller på op til 200 meters højde om nogle år.