Østerild og Høvsøre udvides

torsdag 16 mar 17
Regeringen har sammen med S, DF og SF indgået en aftale om at udvide de nationale testcentre for vindmøller ved Østerild og Høvsøre med i alt fire nye testpladser. Aftalen skal understøtte Danmarks stærke position indenfor avanceret produktion af vindteknologi.

Danmarks to nationale vindmølle-testcentre i Østerild og Høvsøre skal udvides med i alt fire nye testpladser og samtidig muliggøre højere testmøller. Det har Regeringen netop besluttet.

I dag er der fem teststande på Prøvestationen for Store Vindmøller i Høvsøre, mens der er syv teststande på det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild. For fremtiden skal der være samlet 16 teststande på de to testcentre - syv teststande i Høvsøre og ni teststande i Østerild.

Samtidig vil det blive muligt at etablere højere testmøller på op til 330 meter i Østerild og 200 meter i Høvsøre. Til sammenligning er Rundetårn 34,8 meter fra gaden til platformen.

Ekspropriation og støjgener
For at begrænse støjgenerne i lokalområdet omkring Østerild, vil et mindre antal vindmøller og boliger blive eksproprieret. Samtidig reduceres den maksimale højde på de yderste møller i testcentret. Naboer til testcentret vil også kunne søge om værditab.