Photo: Colourbox

Seniorforsker Charlotte Hasager fejrer sit 25 års jubilæum

fredag 22 dec 17

Kontakt

Charlotte Bay Hasager
Seniorforsker
DTU Vindenergi
46 77 50 14

D. 1. januar 1993 begyndte Charlotte Hasager at arbejde på DTU Vindenergi (dengang: Risø Nationallaboratoriet for bæredygtig energi), så hun kan snart fejre sit 25 års jubilæum.

Charlotte Hasager startede som forskningsassistent, men allerede efter få måneder begyndte hun på en ph.d. om overfladestrømninger i forskelligartet terræn. Hendes vejleder var Dr. Niels Otto Jensen.  En del af studiet gik ud på at bruge satellit-billeder, og årene har vist vigtigheden af fjernmålinger (kaldet remote sensing) med satellitter. Remote sensing er blevet en vigtig del af forskningen og har udviklet sig gennem årene. Metoden fra ph.d. studiet blev kort efter brugt i både nationale og internationale EU projekter.

Det første projekt, Charlotte Hasager koordinerede som forsker, var det danske SAT-MAP-CLIMATE projekt, sammen med Københavns Universitet og Det danske Meteorologiske Institut i 1999. Et af formålene her var at få information om landoverfladen fra satellitter gjort tilgængelig. Charlotte fortæller om et liv fuld af forskning og mange interessante projekter som det kendte danske Galthea 3 projekt og mange andre. I dag tilbyder EU programmet Copernicus hidtil usete satellit data, og de bliver i dag brugt inden for det danske forsknings- og innovations- Grand Solution projekt InnoWind, der er støttet af Innovationsfonden. 

Charlotte Hasager er glad for nye udfordringer, og i år 2000 fik hun interesse for vindenergi på havet (offshore vind). Hun har siden været del af den fantastiske udvikling inden for offshore vindenergi og områdets spændende forskning. Charlotte Hasager har koordineret mere end 30 forskningsprojekter og deltaget i tværfaglig forskning på internationalt niveau i blandt andet USA, Kina, Japan og Indien.

Af Charlotte Hasagers aktiviteter inden for uddannelsesområdet kan nævnes ph.d. sommerskolen Remote Sensing for Wind Energy, der finder sted hver sommer, og så er og har hun været ph.d. vejleder for adskillige ph.d. studerende. Desuden nævner Charlotte sin rolle i projektet med den danske hjemmeside VirtuelGalathea3, der er en online uddannelse, som kan fejre ti år i år med mere end 780.000 besøgende. 

Charlotte Hasager har iværksat forskningsindsatsen SAR. Forkortelsen står for The offshore wind resource and wind farm wake estimated from satellite synthetic aperture radar. Desuden koordinerer hun Grand Solution projektet EROSION, der er et nyt projekt, der handler om, hvordan regn og vind slider på en vindmølles vinger. For tiden følger Charlotte Hasager kurset “From Project to Competitive Advantage” på Harvard Business School. 

Charlotte Hasager er seniorforsker med særlige kompetencer og er leder af et team i DTU Vindenergis sektion ”Meteorology and Remote Sensing”.