Fully instrumented turbine 04 in Nørrekær Enge

Præcise målinger af vind uden dyre meteorologimaster

torsdag 30 nov 17
|

Kontakt

Rozenn Wagner
Seniorforsker
DTU Vindenergi
46 77 59 50

UniTTe

Du kan læse mere om UniTTe her. (Engelsk)

Læs publikationerne om projektets resultater

Hvis du vil læse publikationerne udarbejder i løbet af projektet, findes de her.
”De resultater og innovative løsninger som samarbejdet i UniTTe projektet har tilvejebragt, sikrer at Ørsted med langt større konfidens end tidligere kan anvende LIDAR teknologi i måleprojekter til validering af effektkurver og laster”, siger Torben Søndergaard fra Ørsted.
Læs mere om projektet og det fuldt citat i artiklen.Forskerne i projektet UniTTe (unified Turbine Testing) havde sat sig for at udvikle en ny metode til at lave effektkurve- og lastmålinger, uden brug af  meteorologimaster.  Metoden kan anvendes i alle terræner både onshore og offshore.

Den nye metode for effektkurvemålinger på vindmøller vil få stor betydning for den fremtidige planlægning og drift af vindmølleparker i komplekst terræn og offshore. I dag opstilles der dyre meteorologimaster foran vindmøllerne med en afstand der svarer til 2½ gange møllens rotordiameter, for at måle den frie vind foran vindmøllerne.

Udgangspunktet for projektet var at installere en lidar (Light detection and ranging , også kaldet et laser-anemometer) på toppen af selve vindmøllehuset, og få den til at måle vindhastigheder foran vindmøllen. Laser-anemometerteknologi er baseret på at måle hastigheden af partikler i vinden med en laser ved hjælp af doppler effekten.

Fordelen ved at bruge en lidar kombineret med den nye metode er, at det nu ikke er nødvendigt at måle vinden 300-400 meter fra møllens rotor. I komplekst terræn vil det ikke længere være nødvendigt at tage hensyn til effekten fra det omgivende terræn, når det nærmer sig vindmøllen. Den nye metode er simpelthen uafhængig af hvilket terræn vindmøllerne opstilles i.

Mens offshore vindmøller bliver højere og højere kræver standardmetoder for effektydelsesverifikation, at vinden skal måles mere end 500 meter fra vindmøllen for at måle den frie vind, hvilket en laser lidar ikke kan gøre på grund af lovgivning for øjensikkerhed. Men selv for meget store offshore vindmøller, vil det være muligt at anvende denne nye nacelle lidar teknologi. I komplekst terræn vil det ikke længere være nødvendigt at beregne terrænets påvirkning af vindstrømmen.

Ud fra et videnskabeligt synspunkt har forskerne opnået projektets målsætning.

De har udviklet en ny og valideret metode, som kan anvendes alle steder i verden både i komplekst terræn og offshore.

Med lidar-teknologien måler man vindhastigheden så tæt som 50-100 meter foran vindmøllens rotor takket være forskerne udvikling af en enkle induktionsmodel baseret på avancerede numeriske modeller.

Forskerne har lavet tre længerevarende eksperimenter med lidar effektkurvemålinger blandt andet i komplekst terræn i Hill of Towie, Skotland.

Resultaterne har blandt andet ført til at UniTTe leverer den videnskabelige forskning som grundlag for en ny IEC standard (IEC 61400-50-3), der over de næste tre år skal udvikles og implementeres ved industriens hjælp.

I samarbejde med industrien skal teknologien nu modnes for at blive implementeret. Den nye metode vil fremadrettet blive til stor gavn for vindmølleudviklere, planlægger og producenter af vindmøller på verdensplan.

Der er positive meldinger om resultaterne fra industrien bl.a. fra Ørsted, hvor Torben Søndergaard, Manager, Loads, Aerodynamics & Control Wind Power, udtaler:

”De resultater og innovative løsninger som samarbejdet i UniTTe projektet har tilvejebragt, sikrer at Ørsted med langt større konfidens end tidligere kan anvende LIDAR teknologi i måleprojekter til validering af effektkurver og laster. Projektet har leveret konkrete svar på nogle af de praktiske udfordringer og begrænsninger, som vi de seneste år har haft i forbindelse med måling af vindfeltet foran rotoren. Klart definerede mål for projektet, en stærk og fokuseret projektstyring, kompetente og passionerede deltagere kombineret med gode måledata fra felten har betydet et højt videnskabeligt indhold og udbytte af projektet. De udviklede metoder vil nu blive indarbejdet i Ørsteds interne procedurer parallelt med implementeringen i de internationale standarder på området.”