Vindmøller i Danmark

Voltage-Sourced Converter rapport klar

mandag 02 jan 17
|

Kontakt

Nicolaos Antonio Cutululis
Seniorforsker
DTU Vindenergi
21 32 49 65

Et konsortium med deltagere fra alle de nordiske lande har de seneste fem år arbejdet på projektet Voltage-Sourced Converter (VSC) based HVDC technology.
Konsortiet, der går under navnet Offshore DC har nu færdiggjort arbejdet og er klar til at fremlægge de forskellige resultater.

Bredt spektrum af resultater
Resultaterne fra projektet omfatter blandt andet nye optimerede løsninger til at forbedre den tekniske udførelse af VSC baserede HVDC grids, udvikling af kontrol- og styresystemer af vindkraftanlæg og et grid-design til Østersøen.
Nicolaos Antonio Cutululis, der er seniorresearcher hos DTU Vindenergi og medlem af konsortiet bag projektet fortæller om projektet:
“Uden det her projekt ville vi mangle en meget vigtig viden. Vi ville i norden ikke være forgangsland på vindenergiområdet.”

Bredt nordisk samarbejde
Konsortiet bag Offshore DC er hele norden. Fra Danmark deltog DTU Wind Energy (projektkoordinator), DTU Elektro, Aalborg Universitet, DONG Energy and Energinet.dk; fra Sverige Chalmers Universitet and ABB. Dertil kommer SINTEF and Statnett fra Norge samt VTT fra Finland

Læs mere her (bemærk det er på engelsk).