VirtuelGalathea3Frontpage

Virtuel Galathea 3 fylder 10 år

fredag 24 nov 17
|

Kontakt

Charlotte Bay Hasager
Seniorforsker
DTU Vindenergi
46 77 50 14

Fakta

DTU Vindenergi har modtaget en bevilling på knapt en halv million kroner fra Lundbeckfonden til et nyt projekt: ”VirtuelGalathea3 Jubilæum”. Projektet starter til januar 2018 og har til formål at skabe nyt materiale til hjemmesiden baseret på forskningsresultater opnået længe efter ekspeditionen. Der vil bl.a. blive fokuseret på produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget og bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan.
Virtuel Galathea 3 er undervisningsmateriale, der bygger på Galathea3 ekspeditionens jordomrejse i 2006-2007. Projektet er koordineret af DTU Vindenergi, og i år er det ti år siden, projektet for første gang gav danske skoleelever online adgang til de mange observationer, der er samlet på hjemmesiden VirtuelGalathea3.dk.

10 års jubilæet fejres med et nyt projekt: ”VirtuelGalathea3 Jubilæum”. Projektet er en fortsættelse af Virtuel Galathea3 og bygger som forgængeren på Galathea 3 ekspeditionens observationer og resultater. Ekspeditionen bestod af 50 forskningsprojekter og en jordomrejse, der varede knapt et år. Efterfølgende blev der udviklet 94 undervisningsprojekter til hjemmesiden VirtuelGalathea3.dk.

Et hovedformål med ekspeditionen var at øge børn og unges interesse for naturvidenskab og teknik. At der dengang som nu er stor interesse for VirtuelGalathea3 er tydeligt: Siden hjemmesiden blev sat i søen, har der været over 777.000 brugere, og statistisk set har samtlige skoleelever i Danmark på gymnasier, HF og 7.-10. klasse besøgt siden. Hjemmesiden er netop fyldt med e-learning møntet på disse grupper af elever. Den indeholder forskning, videoer, film, fotos og øvelser – alle med vægt på naturvidenskab, teknik og udforskning af eksotiske egne af verden.

DTU Vindenergis rolle
DTU Vindenergi koordinerer virtuelgalathea3.dk på vegne af hundredvis af forskere fra Galathea 3, journalister, lærere og daværende elever, der alle har bidraget til at skabe materialet på hjemmesiden. På togtet for ti år siden var DTU Vindenergi også repræsenteret. Seniorforsker fra DTU Vindenergi Charlotte Hasager fortæller:

”Vi havde ti forskere med, som målte CO2 og temperaturer i havet og luften kloden rundt. Desuden foretog vi målinger af grænselagets højde hele kloden rundt. I løbet af togtet samlede vi tusindvis af satellitbilleder ind, sammen med Det Europæiske Rumagentur (ESA), DTU Space og DMI. Alt materialet findes på VirtuelGalathea3.dk.”

Vindenergi indgår som emne i undervisningsmaterialet på flere projekter. Ideen er, at eleverne skal arbejde tværfagligt inden for deres interesser, og vindenergi ses typisk i sammenhænge med områderne klima og bæredygtig energi.

Nu, ti år efter lanceringen af hjemmesiden har forskerne haft bedre tid til at undersøge og analysere de data, der blev indsamlet på togtet. Sigtet med det nye projekt VirtuelGalathea3 Jubilæum er således at udvikle undervisningsmaterialerne baseret på de nye analyser.