Mads Holst Aagaard Madsen

Læs om Mads Holst Aagaards Madsens vej til sin ph.d. stilling på DTU Vindenergi

fredag 10 nov 17
|

Kontakt

Mads Holst Aagaard Madsen
Ph.d.-studerende
DTU Vindenergi
42 67 04 50

Læs kandidatspecialet

Her kan du læse Mads' kandidatspeciale på engelsk, det har titlen: Onset of Turbulence - A Direct Numerical Simulation.

Læs interviewet med ph.d. studerende Mads Holst Aagaard Madsen - Roskilde-København tur-retur.

Mads Holst Aagaard Madsen tog sin kandidateksamen i fysik fra Københavns Universitet og valgte derefter at søge en ph.d. stilling inden for aeroelastisk design ved DTU Vindenergi.

Fortæl mig om din baggrund
Jeg er født og opvokset i Roskilde. Det er også her jeg har gået i folkeskolen og i gymnasiet. Efter gymnasiet flyttede jeg til København og begyndte at læse fysik ved Københavns Universitet. Jeg har altid været fascineret af fag som matematisk og fysik.

Efter endt bachelor, valgte jeg at forsætte med min kandidat på fysik. I løbet af de fem år, jeg læste på KU fik jeg kendskab til mange forskellige former for fysik fx kvante- og biofysik, og jeg nød at studere mange forskellige områder. Ud af de mange valgmuligheder, valgte jeg at skrive min kandidatafhandling om transitionen til turbulens vha. computational fluid dynamik (CFD).

En anden utrolig god erfaring fra KU var den mulighed jeg fik for at tage et studieår til Italien. Det var en fantastisk mulighed for at lære en ny kultur at kende, lære et nyt sprog og forstå, hvordan de forsker andre steder i Europa. Dette ophold har lært mig, hvor inspirerende det er at studere og arbejde i et multikulturelt arbejdsmiljø.

Hvordan kom du til DTU Vindenergi
Jeg var ret afklaret med, at jeg gerne ville tættere på industrien, og samtidig var jeg ikke klar til at forlade det akademiske, derfor er DTU det perfekte match for mig. Fluid dynamik herunder turbulens er et virkeligt spændende område, som jeg forsat gerne ville med at arbejde indenfor. Da jeg så stillingen som ph.d. i sektionen for aeroelastisk design, måtte jeg naturligvis søge den.

Fortæl lidt mere om, hvad du studerer og forsker i?
Det overordnede formål med min ph.d. er at formoptimere vindmøllers vinger ved hjælp af CFD. En af de store udfordringer ved at gøre det er, at vi skal beregne sensitiviteter for strømningen på en effektiv måde. Dette kan opnås vha. en ’adjoint solver’. Derfor er jeg i gang med at udvikle dette til EllipSys3D, som er DTU’s in-house state-of-the-art flowsolver.

Og fremtiden?
Jeg kunne godt tænke mig at blive på DTU Vindenergi og arbejde inden for dette område i en årrække. Jeg finder det motiverende, at der er denne direkte forbindelse til industrien. Hvis du laver noget, der er anvendeligt, vil det blive brugt i industriel sammenhæng. Samtidig er det en ekstra bonus at være med til at sætte fokus på samfundets overgang til  mere bæredygtige energiformer.

Kan du anbefale andre unge at tage en ph.d. ved DTU Vindenergi?
Absolut. Jeg har stor frihed til at planlægge og strukturere mit arbejde, som det passer mig, og jeg arbejder sammen med meget entusiastiske forskere, der altid er klar, når der er brug for hjælp. Jeg er som før sagt også meget glad for at arbejde i et multikulturelt miljø, og det finder jeg her. Jeg kan helt sikkert anbefale stedet til kommende ph.d. studerende.