Elliot Simon

Forskning fra DTU forudsiger vinden inden for 0-15 minutter

tirsdag 06 mar 18

Kontakt

Elliot Simon
Ph.d.-studerende
DTU Vindenergi
93 51 15 93
En forbedret prognose på vinden betyder en mere effektiv udnyttelse af den i produktionen af vindenergi. Er det muligt at forudsige vinden præcist, kan man reducere dyre skævheder i elsystemerne og behovet for kraftværker, der fungerer som backup, hvis vinden falder uventet.

Elliot Simon er ph.d studerende ved DTU’s Institut for Vindenergi. Hans PhD projekt går ud på at forbedre prognoserne på vindhastighed og vindkraft inden for meget korte tidsrum, dvs. 15 minutter eller mindre. Det gør han ved at lave målinger af vinden med såkaldte scanning Doppler LiDARer.

LiDARer er måleinstrumenter, der kan bruges til målinger over længere afstande – også kaldet remote sensing. Man måler vindens hastighed og retning over afstande på op til 10 km. I dette tilfælde bruges LiDARen til at måle vinden 3-5 km foran en vindmøllepark, som er den vind, der rammer møllerne 5-10 minutter senere.

DTU har hele syv langdistance scanning LiDARer, som bliver brugt i eksperimenter over hele verden. Scannerne er netop kommet hjem til Risø efter Perdigão målekampagnen i Portugal, og bliver der til de skal i brug igen om seks måneder – denne gang i Spanien hvor de indgår i New European Wind Atlas projektet.
“Vi havde scannere stående til tre millioner euro. Så lad os da bruge dem!”, var Elliot’s reaktion.

Elliot og kollegaen Guillaume Lea fik støtte fra Elliots ph.d. - supervisor Michael Courtney til at sætte LiDARerne op på Risø for at demonstrere og forbedre deres koncept.
På projektets højdepunkt havde de seks LiDARer – for øjeblikket er der kun to i brug. LiDARerne måler både vindens lodrette og vandrette struktur, som sammenføjes med dataene fra en målemast og en vindmølle, også på Risø, og som ender i et stort antal uafhængige observationer.
Elliot bearbejder LiDAR dataene med analyser af tidsserierne og sit kendskab til teknikker inden for maskin-læring for at kunne bygge en computermodel, der kan lave prognoser. Prognoserne sammenlignes så med de faktiske målinger fra vindmølle og mast for at evaluere modellen.
“Den største fordel ved LiDAR prognose systemet er, at det reducerer usikkerheden inden for energiproduktion og støtter elnettet og energimarkederne. Desuden åbner prognosesystemet nye områder inden for kontrol ved vindmølleparker”, konkluderer Elliot.