Foto: Troels Friis Pedersen

Regeringen ønsker flere testpladser

torsdag 19 jan 17
|

Kontakt

Peter Hjuler Jensen
Viceinstitutdirektør
DTU Vindenergi
46 77 50 37

Fakta: Østerild og Høvsøre

Østerild:
Etableret i 2012. Der er 7 pladser til prototypetestmøller på op til 250 meter. Regeringen lægger op til, at der vil kunne
etableres møller op til 330 meter.
I sommeren 2017 åbner Østerild desuden et besøgscenter, hvor gæster kan lære om vedvarende energi, vindmøller og naturen.

Høvsøre:

Etableret i 2002. Der er 5 pladser til prototypetestmøller på op til 165 meter. Regeringen lægger op til, at der fremover vil kunne etableres møller op til 200 meter.


Der er et ønske fra regeringen og Vindmølleindustrien om at udvide de danske testcentre for vindmøller ved Østerild og Høvsøre. De nye testpladser skal være med til at sikre dansk førerposition på vindområdet.

Regeringen fremlægger nu en plan, der indebærer, at de to centre skal udvides med henholdsvis tre og to nye pladser. Regeringen lægger desuden op til, at der kan etableres møller på op til 330 meter i Østerild og 200 meter i Høvsøre. Dermed bliver det muligt at teste de nye væsentlig større mølletyper med de nyeste teknologier.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler i den forbindelse:
”Danmark er førende på vindområdet, og regeringen vil gerne sørge for at vi holder fast i den vækst og de mange arbejdspladser, som vindmøllebranchen skaber i Danmark, samtidig med at vi styrker udbredelsen af grøn energi. Med fem nye testpladser gør vi det muligt at teste større møller og ny teknologi, så vi kan fastholde vores globale danske førerposition på vindområdet."

DTU, der ejer testcentrene, kan dermed udvide mulighederne for afprøvning af vindmøller i Danmark til gavn for både industrien, samfundet og forskningen.
”Vi forventer, at de nye testpladser betyder, at DTU de næste mange år kan tilbyde industrien muligheder for at afprøve de meget store havvindmøller, som industrien vil udvikle de kommende år,” siger Peter Hjuler Jensen, der er vicedirektør på DTU Vindenergi. ”Det betyder, at vi kan være med til at fastholde og udbygge den dansk lokaliserede vindmølleindustris internationale konkurrenceposition og fortsat fastholde og udvikle beskæftigelsen i vindmølleindustrien i Danmark.”

Lægger op til højere møller

I dag findes der i alt 12 testpladser i de to nationale testcentre Østerild og Høvsøre. Regeringen ønsker at udvide de to centre med henholdsvis tre og to nye pladser, og lægger op til, at der kan etableres højere møller på op til 330 meter i Østerild og 200 meter i Høvsøre, så det bliver muligt at teste de fremtidige større mølletyper med den nyeste avancerede teknologi.

Denne plan har erhvervsminister Brian Mikkelsen fremlagt sammen med Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt samt Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen for forligskredsen bag etableringen af testcenteret ved Østerild. Forligskredsen består af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF, der nu skal drøfte det videre forløb med regeringen. Inden den endelig beslutning i Folketinget skal der desuden udarbejdes en VVM-redegørelse for de to områder.

Ekspropriation af nærområdet

De to kommuner, hvor testcentrene ligger, vil blive inddraget i arbejdet med VVM-redegørelsen, ligesom naboer og lokalbefolkningen skal høres. Der er dog allerede lavet en indledende undersøgelse af den foreslåede løsning, der forventes at indebære opkøb eller ekspropriation af op til otte boliger og et mindre antal vindmøller samt en mindre campingplads. For at begrænse omfanget af opkøb og ekspropriation, lægges der i planen op til at reducere højden på de yderste møller.