Photo: Charlotte Boman Hede

Vindmøller i Roskilde

torsdag 01 jun 17

Kontakt

Asger Bech Abrahamsen
Seniorforsker
DTU Vindenergi
24 92 16 13

Mange af de eksisterende vindmøller i Roskilde skal på pension, og i stedet skal der opsættes nogle nye, mener DTU Vindenergi. Der er flere mulige placeringer i Roskilde Kommune.

Vindmøller holder kun i en årrække, før de skal skiftes ud. Mange af de eksisterende vindmøller på land i Danmark står for skud og skal pensioneres. Derfor er det nye spørgsmål nu, om nye vindmøller skal sættes op og i så fald, hvor henne.

Det har en forskergruppe bestående af studerende og forskere fra RUC og DTU kigget nærmere på i projektet ”Vind i Roskilde (VIROS)”, og de har fundet frem til placering af vindmøller på land i Roskilde Kommune, forklarer Asger Bech Abrahamsen, seniorforsker hos DTU Vindenergi. 

”Vi taler om 20 vindmøller på en højde op til 80-100 meter. De vil kunne producere energi, som svarer til den CO2-udledning, som kommer fra virksomheden Roskilde Kommune,” siger han.

Ikke kæmpemøller
Roskilde Kommune har i kommuneplanen indskrevet, at der ikke kan placeres vindmøller, der er højere end 25 meter noget sted i kommunen. Alligevel håber Asger Bech Abrahamsen på medvilje fra kommunen:

”Vi er godt klar over, at man ikke kan stille kæmpemøller op i Roskilde Kommune. Derfor har vores opgave været at finde ud af, hvad man så kan, hvis man skal have vindenergi som en del af kommunens energiproduktion.”

”Vi ser et stort problem på landsplan, hvor vi har mange ældre vindmøller på land. De udgør en væsentlig del af den samlede danske produktion af el, men hvad skal vi gøre med den produktion, når nu møllerne skal udskiftes? Det er vigtigt, at vi finder et fælles fodslag og får fundet ud af om det bedst kan betale sig med lokal landvindkraft i Roskilde eller om man skal satse på nationale havvindmøller i stedet,” slår Asger Bech Abrahamsen fast.