By Kira Toft Schmidt

Innovation

Det er en vigtig del af arbejdet i DTU Vindenergi, at forskningsresultaterne formidles til og bringes i anvendelse i det danske erhvervsliv for at støtte og udvikle hele sektoren. DTU Vindenergi bidrager til industriens og samfundets viden om vindenergi og rela­terede områder gennem innovation, teknologioverførsel og forskningsbaserede tjenester.

Det foregår ved gennemførelse af samarbejdsprojekter og konkrete kontraktopgaver om forskning og udvikling med eksisterende og nye virksomheder lokaliseret i Danmark og i udlandet, ved patentering og kommercialisering og drift af store forsknings- og testfaciliteter, der stilles til rådighed for eller anvendes i samarbejde med industrien. Vi tilbyder forskningsbaserede afprøvninger af vindmøller og komponenter, rådgivning og analyser på basis af vores forskning og hvor vi derfor besidder unikke kompetencer samt avancerede videreuddannelseskurser for virksomhedernes medarbejdere. Betydningen af samarbejdet med industrien om tekniske problemstillinger og udvikling afspejler sig i en relativ høj andel af tekniske medarbejdere.

Udvikling og salg af software er ligeledes en meget effektiv formidlingsform af ny forskningsbaseret viden. Viden integreret i softwareprodukterne, og kursustilbud i deres anvendelse sikrer en kompetent og hurtig brug i industrien. Gennem industriens anvendelse af produkterne sker der endvidere en meget effektiv tilbagemelding af erfaringer, der skaber en virkningsfuld synergieffekt, hvilket sikrer kontinuerlig viden om relevans og behov, og dermed skærper DTU’s forskningsmæssige konkurren­ceevne. Softwaren dækker flere forskellige områder herunder WAsP (vindressourcebereg­ningsmodel), WAsP Eng (vinddesignforudsætninger), HAWCstab, HAWC2, Flex og EllipSys (vindmøllestabilitet, last og respons og aerodynamik CFD).

Innovationsaktiviteterne omfatter bl.a.:

  • Tekniske standarder for vindmølle- og komponentdesign, test- og verifikationsmetoder, protokoller m.m.
  • Certificering af små vindmøller i Danmark
  • Udvikling af nye værktøjer og metoder for beregning af vindressourcer
  • Værktøjer for aeroelastisk og akustisk design
  • Strategi og praksis for udbnyttelse af IPR, der afledes af FoU aktiviter
  • Udvikling og gennemførelse af fuldskala test af vindmøller ved Høvsøre og Østerild prøvesta­tio­ner for store vindmøller
  • Udvikling af nye målemetoder til vindenergi på land og hav
  • Tilbud om DANAK akkrediterede målinger af vind, produktion (power curves) og belastninger på vindmøller samt kalibrering af lidars