Østerild: Nationalt testcenter for store vindmøller

Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild blev officielt åbnet 6. oktober 2012.

Der kan på testcentret testes op til syv vindmøller. De syv vindmøller, der i dag er placeret i Østerild, spænder fra 150 meter i højden til 222 meter, som er den højeste af vindmøllerne. På testcentret er det i dag muligt at teste vindmøller op til 250 meter i højden.

I foråret 2017 besluttede regeringen at udvide centret med yderligere to testpladser. Samtidig har de gjort det muligt at teste vindmøller på op mod 330 meter. Hvornår implementeringen bliver udført, vides endnu ikke.

Nye lysafmærkninger
Siden etableringen af det nationale testcenter for vindmøller i Østerild har to 250 meter høje, lysmaster gjort fly opmærksomme på testcenterets placering. Hidtil har denne lysmarkering været tændt døgnet rundt i form af hvide, blinkende lys.

Men i foråret 2017 fik DTU dispensation til at slukke de hvide lys om natten. Det betyder, at de hvide hindringslys for fremtiden skal radarstyres, så med mindre der er fly inden for en radius af 5.500 meter fra vindmølletestcentret, så er lysene slukket efter mørkets frembrud.

Læs mere om den nye forsøgsordning med lysene i Østerild her.

Besøgscenter åbnet i 2017
I september 2017 blev det nye besøgscenter på testcentret åbnet. Her kan besøgende tilegne sig en mere specifik viden om vindmøller, vindenergi og ikke mindst vigtigheden af vindmøller.

Alle er velkomne til at besøge centret, der har åbent i tidsrummet mellem kl. 7-22.

Læs mere om besøgscentret her.

Tæt samarbejde industri-universitet
Vindmøllerne på testcentret udvikles af industrien ofte i et tæt samarbejde med universiteterne, og det er afgørende for udviklingen af effektive vindmøller, at de testes under optimale og veldokumenterede  forhold. Det stiller helt specielle krav til omgivelserne, og det vindfelt, der er omkring møllerne. Kravet til vindfeltet har medført, at det har været nødvendigt at fælde 245 hektar af Østerild Klitplantage. I stedet belv der plantet 393 hektar ny skov andre steder  i Danmark. Samtidig skaber Naturstyrelsen nye vådområder og klithede på selve testcenteret og på testcenteret forskes der også i, hvordan store vindmøller påvirker naturen.

Udvikling i kapacitet
Danmark har en lang historie som foregangsland inden for vindenergi. I 1970’erne var de kommercielle vindmøller på markedet typisk mellem 18 og 30 meter høje og havde en kapacitet på mellem 6 og 55 kilowatt. På testcentret i Østerild har man med den nuværende kapacitet mulighed for at afprøve vindmøller med en ydelse op til på 16 megawatt, svarende til omkring 10.000 husstandes el-forbrug. Når centeret er fuldt udbygget, vil der blive produceret strøm nok til at dække omkring 60-70.000 husstandes elforbrug.

Stand Nummer  Virksom-
hed
Vindmølle-
type
Effect MW  Rotor diameter (meter)  Hub højde (meter) Tip højde (meter)
1  EDF GE–Alstrom 150  150-6 MW  6.0  150  117  192 
Vestas        
Vestas  V136-3,45 MW 3.45  130 116  184 
Vestas  V126-3,45 MW  3.45  126  137  200 
Envision Energy  EN-120/3.0 MW  3.0  120  90  150 
Siemens Wind Power SWT-8.0  8.0  154  120  197 
Siemens Wind Power SWT-7,0  7.0  154  120  197 

OBS: Vindmøllen på teststand 2 - Vestas V164-9,5 er fjernet efter brand.

Kontakt

Poul Hummelshøj
Sektionsleder
DTU Vindenergi
46 77 50 81

Kontakt

Poul Falk Nielsen
Forskningstekniker
DTU Vindenergi
25 55 00 76
Se hvordan vinden blæser, og hvordan det påvirker energiproduktionen i Østerild lige nu.