Østerild: Nationalt testcenter for store vindmøller

Kraftcenter for udvikling af bæredygtig energi


Med indvielsen af Det Nationale Testcenter For Vindmøller i Østerild i oktober 2012 har Danmark taget et afgørende skridt for at fastholde sin førerposition inden for vindenergi. Det er Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der står for anlæggelse og driften af testcentret

Centeret er et led i det danske folketings bestræbelser på at skabe rammevilkår, der kan sikre, at Danmark fortsat er i førerfeltet industrielt og forskningsmæssigt samt kan fastholde og udbygge antallet af arbejdspladser i Danmark. Centeret medvirker til at opfylde regeringens erklærede mål om, at 50 % af Danmarks elektricitetsforbrug i 2020 skal dækkes af strøm fra vindmøller. For at nå det mål er der brug for kraftigere møller, end dem vi kender i dag, og en afgørende faktor for udviklingen af konkurrencedygtige vindmøller, er blandt andet optimale testfaciliteter, hvor møllerne kan afprøves i fuld skala under optimale betingelser.

Testcenter Østerild kan teste op til syv vindmøller med mulighed for at afprøve op til 250 meter høje vindmøller, når de måles fra jord til øverste vingespids. Dermed er centret foreløbig det eneste sted i verden, hvor det kan lade sig gøre at foretage målinger på kæmpevindmøller under varierende klimatiske forhold.

Sådan blev Østerild valgt

Vi har i Danmark i mange år haft en bred politisk opbakning omkring forskning og udvikling af vindenergi. Som en fremtidssikring for udvikling af de kommende kæmpemøller bad regeringen Miljøministeriet om at udpege det bedst egnede sted til et nyt nationalt testcenter for vindmøller. Østerild Klitplantage i Thy blev valgt ud fra følgende kriterier som bedst egnede sted til et nationalt testcenter for vindmøller i Danmark:
  • Middelvindhastigheden skulle være mindst 8 meter i sekund i 100 meters højde
  • Området skulle ligge uden for EF- fuglebeskyttelsesområder
  • Afstanden til beboelse skulle være mindst 1000 meter
  • Arealet skulle være mindst 346 ha (krav fra DTU Vindenergi og vindmølleindustrien)

Vindmøllerne på testcentret udvikles af industrien ofte i et tæt samarbejde med universiteterne, og det er afgørende for udviklingen af effektive vindmøller, at de testes under optimale og veldokumenterede  forhold. Det stiller helt specielle krav til omgivelserne, og det vindfelt, der er omkring møllerne. Kravet til vindfeltet har medført, at det har været nødvendigt at fælde 245 hektar af Østerild Klitplantage. I stedet  plantes  393 hektar ny skov andre steder  i Danmark. Samtidig skaber Naturstyrelsen nye vådområder og klithede på selve testcenteret og på testcenteret forskes der også i, hvordan store vindmøller påvirker naturen.

Vindmøllens historie

Danmark har en lang historie som foregangsland inden for vindenergi. I 1970’erne var de kommercielle vindmøller på markedet typisk mellem 18 og 30 meter høje og havde en kapacitet på mellem 6 og 55 kilowatt. På Testcenter Østerild har man med den nuværende kapacitet mulighed for at afprøve vindmøller med en ydelse op til på 16 megawatt, svarende til omkring 10.000 husstandes el-forbrug. Når centeret er fuldt udbygget, vil der blive produceret strøm nok til at dække omkring 60-70.000 husstandes elforbrug.

Vestas Wind Systems og Siemens Wind Power har hver købt to af centrets syv pladser. Siemens Wind Power har rejst den første mølle i Østerild med en højde på 196 meter fra jorden til spidsen af de enorme vinger. DTU råder over endnu tre stande i Østerild, hvor en stand er udlejet til kinesiske Envision Energy.

Alle prøvestande er lejet ud, som kan ses i nedenstående tabel. De seneste lejere er EDF Enérgies Nouvelles og Vestas Wind Systems. De overtager lejemålet primo 2015. Der har været installeret 4 vindmøller, henholdsvis på stand 2, 3, 6 og 7  i Østerild, men én mølle er taget ned fordi, der skal sættes en anden op. Der er installeret og opsat to vindmøller fra firmaet Vestas Wind Systems. Siemens Wind Power har ligeledes haft to møller stående, men den ene er nedtaget for om kort tid at blive erstattet af en anden. Mølletype, nav-højde etc. kan læses i nedenstående tabel. 

 

Stand plads   Fabrikant Mølletype Effekt MW Rotor Diameter Nav-højde Tip-højde
 1 EDF Enérgies Nouvelles  Haliade 150-6 MW 6 MW  150 117 192
 2 Vestas Wind Systems  V164-8.0 MW  9 MW  164  140  222
 3 Vestas Wind Systems  V126-3.3 MW  3,3  126  116  179
 4 Vestas Wind Systems  V110-2.0MW  2,0   110    98  153
 5 Envision Energy  EN-120/3.0MW  3,0  120    90  150
 6 Siemens Wind Power SWT-7.0-154  7,0  154 120  197
 7 Siemens Wind Power  SWT-7.0-154  7,0  154  120  197

Viceinstitutdirektør

Peter Hjuler Jensen
Viceinstitutdirektør
DTU Vindenergi
46 77 50 37

Sektionsleder

Poul Hummelshøj
Sektionsleder
DTU Vindenergi
46 77 50 81

Forskningstekniker

Poul Falk Nielsen
Forskningstekniker
DTU Vindenergi
25 55 00 76