Østerild: Nationalt testcenter for store vindmøller

Kraftcenter for udvikling af bæredygtig energi


Med indvielsen af Det Nationale Testcenter For Vindmøller i Østerild i oktober 2012 har Danmark taget et afgørende skridt for at fastholde sin førerposition inden for vindenergi. Det er Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der står for anlæggelse og driften af testcentret

Centeret er et led i det danske folketings bestræbelser på at skabe rammevilkår, der kan sikre, at Danmark fortsat er i førerfeltet industrielt og forskningsmæssigt samt kan fastholde og udbygge antallet af arbejdspladser i Danmark. Centeret medvirker til at opfylde regeringens erklærede mål, at 50 % af Danmarks elektricitetsforbrug i 2020 skal dækkes af strøm fra vindmøller. For at nå det mål er der brug for større møller, end dem vi kender i dag, og en afgørende faktor for udviklingen af større konkurrencedygtige vindmøller, er optimale testfaciliteter, hvor møllerne kan afprøves i fuld skala under optimale betingelser.

Testcenter Østerild kan teste op til syv vindmøller med mulighed for at afprøve op til 250 meter høje vindmøller, når de måles fra jord til øverste vingespids. Dermed er centret foreløbig det eneste sted i verden, hvor det kan lade sig gøre at foretage målinger på kæmpevindmøller under varierende klimatiske forhold.

Sådan blev Østerild valgt
Vi har i Danmark i mange år haft en bred politisk opbakning omkring forskning og udvikling af vindenergi. Som en fremtidssikring for udvikling af de kommende kæmpemøller bad regeringen Miljøministeriet om at udpege det bedst egnede sted til et nyt nationalt testcenter for vindmøller. Østerild Klitplantage i Thy blev valgt ud fra følgende kriterier som bedst egnede sted til et nationalt testcenter for vindmøller i Danmark:

  • Middelvindhastigheden skal være mindst 8 meter i sekund i 100 meters højde
  • Området skal ligge uden for EF- fuglebeskyttelsesområder
  • Afstanden til beboelse skal være mindst 1000 meter
  • Arealet skal være mindst 346 ha (krav fra DTU Vindenergi og Vindmølleindustrien)

Vindmøllerne på testcentret udvikles af industrien ofte i et tæt samarbejde med universiteterne og det er afgørende for udviklingen af effektive vindmøller, at de testes under optimale og veldokumenterede  forhold. Det stiller helt specielle krav til omgivelserne, og det vindfelt, der er omkring møllerne. Kravet til vindfeltet har medført, at det har været nødvendigt at fælde 245 hektar af Østerild Klitplantage. I stedet  plantes  393 hektar ny skov andre steder  i Danmark. Samtidig skaber Naturstyrelsen nye vådområder og klithede på selve testcenteret og på testcenteret forskes der også i, hvordan store vindmøller påvirker naturen.

Vindmøllens historie

Danmark har en lang historie som foregangsland inden for vindenergi. I 1970’erne var de kommercielle vindmøller på markedet typisk mellem 18 og 30 meter høje og havde en kapacitet på mellem 6 og 55 kilowatt. På testcenter Østerild har man med den nuværende kapacitet mulighed for at afprøve vindmøller med en ydelse op til på 16 megawatt, svarende til omkring 10.000husstandes el-forbrug. Når centeret er fuldt udbygget, vil der blive produceret strøm nok til at dække omkring 60-70.000 husstandes elforbrug.

Vestas Wind Systems og Siemens Wind Power har hver købt to af centrets syv pladser. Siemens Wind Power har rejst den første mølle i Østerild med en højde på 196 meter fra jorden til spidsen af de enorme vinger. DTU råder over endnu tre stande i Østerild, hvor en stand allerede er udlejet til kinesiske Envision Energy, og to fortsat er i udbud.

Der er nu installeret 4 vindmøller, henholdsvis på stand 2, 3, 6 og 7  i Østerild.  Der er installeret og opsat to vindmøller fra firmaet Siemens Wind Power og to møller fra Vestas Wind Systems. Mølletype, nav-højde etc. kan læses i nedenstående tabel. 

Læs mere om udbud her

 
Stand plads   Fabrikant Mølletype Effekt MW Rotor Diameter Nav-højde Tip-højde
 1 Out  for tender          
 2 Vestas Wind Systems  V164-8,0 MW  8,0  164  140  222
 3 Vestas Wind Systems  V126-3.3 MW  3,3  126  116  179
 4 Out for tender          
 5 Envision Energy          
 6 Siemens Wind Power  SWT-6.0-154  6,0  154 120   197
 7 Siemens Wind Power  SWT-4.0-130  4,0  130  110  175
 

Viceinstitutdirektør

Peter Hjuler Jensen
Viceinstitutdirektør
DTU Vindenergi
46 77 50 37

Sektionsleder

Poul Hummelshøj
Sektionsleder
DTU Vindenergi
46 77 50 81

Forskningstekniker

Poul Falk Nielsen
Forskningstekniker
DTU Vindenergi
25 55 00 76