Prøvestationen for Store Vindmøller, Høvsøre

Sidst i 1990’erne blev det på politisk niveau besluttet at etablere en prøvestation for Store Vindmøller ved Høvsøre på den jyske vestkyst.

For at bevare vindenergisektorens internationale førerposition var det af stor betydning, at man etablerede tidssvarende og fremtidssikrede testfaciliteter, der gjorde det muligt at teste og afprøve store vindmøller ved høje hastigheder. Det overordnede formål med en national prøvestation var at udvikle og afprøve nye vindmøllekoncepter, indsamle data på test udført på møllerne. Derudover var der også mulighed for at dokumentere sikkerhed, ydeevne, støjudsendelse.

På det grundlag etablerede DTU Vindenergi i 2002 en national prøvestation for store vindmøller. Det sikrede vindmøllefabrikanterne de bedst mulige afprøvningsfaciliteter og faciliteter for den mere grundlæggende forskning inden for meteorologi og vindmølleteknologi. Der har, i løbet af de 10 år Høvsøre har eksisteret, været lavet utallige afprøvninger på 19 forskellige møller, og der vil fortsat være efterspørgsel og behov for nye afprøvninger af møller på centret i Høvsøre.  

Ved Høvsøre blæser vinden fra Nordsøen næsten uforstyrret ind til møllerne på prøvestationen, og vinden når således en høj styrke, der svarer til forholdene for møller opstillet til havs. Det flade terræn vest for prøvestationen betyder, at vindforholdene ved møllerne er meget velbeskrevne. Der er opstillet en målemast vest for hver mølle og en meteorologimast syd for møllerækken. Der er ligeledes opstillet to 165 meter høje lysmaster øst for møllerækken, der markerer maksimalhøjden for hele anlægget.  

Vindhastigheder og vindretning samt temperatur og lufttryk bliver målt på alle masterne, og på enkelte master måles i flere højder, og som eksempel er gennemsnitsvindhastigheden 9,3 m/s målt i 80 meters højde. Alle målinger opsamles løbende, og en del af dem sammenholdes med målinger på møllerne. Vindmålingerne fra Høvsøre kan følges online på hjemmesiden. 

 

Stand nr. Fabrikant   Mølle Effekt MW Diameter  Nav-højde  Tip-højde 
 1 Siemens Wind Power (Maj måned 2016) SWT-2,5/120 2,5  120  92 152 
 2 Vestas Wind Systems A/S
(1. Marts 2016)

Vestas
V100-2.2MW

 2,2  100  80  130 
 3 Siemens Wind Power SWT
4,0/130
4,0 130 95 160
 4 Nordex Energy Gmbh Nordex
N100-3300
 3,3 100  75 125
 5 Siemens Wind Power

Siemens SWT-3,6 130

 

 

3,6  130  99,5 164,5 

 

 

Sektionsleder

Poul Hummelshøj
Sektionsleder
DTU Vindenergi
46 77 50 81

Forskningstekniker

Anders Ramsing Vestergaard
Forskningstekniker
DTU Vindenergi
21 33 00 41